System wspomagający organizację zamówień publicznych

Ellic

Demo PPwydatki

Pobierz

Najnowsza wersja ProPublico v.14


Pobierz     Czytaj więcej

30-dniowa DARMOWA wersja ProPublico


Pobierz

Serwis ogłoszeń


Przejdź do serwisu

Skąd dowiedziałeś/aś się o ProPublico?

Internet
Polecenie
Monitor Zamówień Publicznych
Inne (proszę wpisać)

Teamviewer - pomoc techniczna online

Join Me - prezentacja online

Rozwiązania informatyczne

System ProPublico może być instalowany na samodzielnym stanowisku lub jako system sieciowy. Jako serwer baz danych używany jest SQL serwer FireBird w wersji 2.5. Aplikacje klienckie zgodne są z systemami Windows 7®, Windows 8® i Windows 10®. Moduł serwerowy pracuje na systemie Windows Server 2003 lub nowszym. Możliwa jest również instalacja bazy danych na serwerze z systemem Linux. Interfejs użytkownika nawiązuje w dużym stopniu do przyzwyczajeń utrwalonych przy obsłudze programów pakietu MS Office. System do tworzenia dokumentów wykorzystuje MS Word® i MS Excel® od wersji 2007 do wersji 2016 włącznie ( za wyjątkiem wersji MS Office 2010 Starter).

W systemie wprowadzono szereg „inteligentnych” narzędzi ułatwiających sprawowanie kontroli i wyeliminowania pomyłek natury proceduralnej. System ProPublico posiada funkcje umożliwiające sprawowanie audytu przez osoby/jednostki upoważnione np. kierownika działu. Dostęp do danych chroniony jest przez hierarchiczny dostęp poszczególnych grup użytkowników i system haseł.