System wspomagający organizację zamówień publicznych

Ellic

Demo PPwydatki

Pobierz

Najnowsza wersja ProPublico v.13


Pobierz     Czytaj więcej

30-dniowa DARMOWA wersja ProPublico


Pobierz

Serwis ogłoszeń


Przejdź do serwisu

Skąd dowiedziałeś/aś się o ProPublico?

Internet
Polecenie
Monitor Zamówień Publicznych
Inne (proszę wpisać)

Teamviewer - pomoc techniczna online

Join Me - prezentacja online

Najnowsza wersja ProPublico

Wersja 13.5.104

(06/09/2017)

 W najnowszej wersji 13.5.104 programu:

I. Uwzględniono zmiany wprowadzone przez Urząd Zamówień Publicznych w formularzu elektronicznym Ogłoszenia o zamówieniu – załącznik 1 i poprawiono związany z tym błąd występujący podczas publikacji ogłoszenia na portalu Biuletynu Zamówień Publicznych:

II. Poprawiono błąd występujący podczas generowania szablonu dokumentu Protokół postępowania w trybie PN ( powielanie pkt. 16 protokołu).

III. W module Planowanie zamówień (menu Zamówienia) dodano nową kolumnę ”Uwagi”:

IV. Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.