System wspomagający organizację zamówień publicznych

Ellic

Demo PPwydatki

Pobierz

Najnowsza wersja ProPublico v.14


Pobierz     Czytaj więcej

30-dniowa DARMOWA wersja ProPublico


Pobierz

Serwis ogłoszeń


Przejdź do serwisu

Skąd dowiedziałeś/aś się o ProPublico?

Internet
Polecenie
Monitor Zamówień Publicznych
Inne (proszę wpisać)

Teamviewer - pomoc techniczna online

Join Me - prezentacja online

Najnowsza wersja ProPublico

Wersja 14.1.107

(22/02/2018)

W najnowszej wersji 14.1.107 programu:

1. I. Uwzględniono modyfikacje techniczne wprowadzone przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych i przywrócono funkcjonalność automatycznej publikacji na portalu biuletynu sprawozdania o udzielonych zamówieniach:

II. W szablonach dokumentów SIWZ zaktualizowano numery dzienników ustaw w zakresie:
a) Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.)
b) Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344)
c) ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

III. W szablonie dokumentu „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału” zaktualizowano numery dzienników ustaw w zakresie:
a) Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.)
b) Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344)

IV. W szablonie dokumentu ”Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę” zaktualizowano numer dziennika ustawy Kodeks pracy na (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108).

V. Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.