System wspomagający organizację zamówień publicznych

Ellic

Demo PPwydatki

Pobierz

Najnowsza wersja ProPublico v.13


Pobierz     Czytaj więcej

30-dniowa DARMOWA wersja ProPublico


Pobierz

Serwis ogłoszeń


Przejdź do serwisu

Skąd dowiedziałeś/aś się o ProPublico?

Internet
Polecenie
Monitor Zamówień Publicznych
Inne (proszę wpisać)

Teamviewer - pomoc techniczna online

Join Me - prezentacja online

Najnowsza wersja ProPublico

Wersja 13.2.101

 W najnowszej wersji 13.2.101 programu:

I. Przywrócono funkcjonalność publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych w formularzu elektronicznym Ogłoszenia o zamówieniu:

II. Znowelizowano tryb przetargu Zamówienie z wolnej ręki wraz z szablonami dokumentów stosowanych w procedurze:

III. Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.